Košík

Název Typ Cena Počet Cena celkem
 
Celkem 0.00

Zavřít

Léková spirála

Dnes vás provedu lékovou spirálou. O co se jedná? To je cesta, kterou je nevědomý pacient veden k postupné závislosti na lécích. Začátek této cesty budu ilustrovat na příběhu jednoho svého klienta.

Příběh první: na začátku spirály

Nedávno mi napsal klient, který absolvoval dvouměsíční detoxikační kúru. Ta přinesla své výsledky, došlo ke zlepšení zdravotního stavu a ustoupily problémy, díky nimž se pán pro kúru rozhodl. Vše dokonalé, až na jednu "maličkost": při vyšetření krve naměřili pánovi choletserol vyšší než před dvěma měsíci, konkrétně hodnotu 7. A to už je hodně velké číslo.

Nedávalo mi to smysl a přemýšlel jsem, čím by to mohlo být. Věděl jsem, že pán dodržuje a dodržoval předepsaný postup a k takto vysoké hladině cholesterolu nebyl jediný důvod. Snad jediná možnost, která mě napadla, vyústila v dotaz, zda pán bere nějaké léky.

Odpověď byla kladná. Léků nebylo sice (až tak) moc, celkem tři. Dva na psychiku a jeden na prostatu.

Dohledal jsem příbalový leták prvního léku a přečetl si následující: V placebem kontrolovaných klinických studiích byly u pacientů pozorovány nežádoucí změny hladin lipidů. Velmi časté nežádoucí účinky: přibývání na váze (pozn.: pán měl nadváhu, kterou se ani detoxikací nepodařilo příliš snížit). Časté nežádoucí účinky: Zvýšení hladiny cholesterolu, zvýšení hladiny glukózy, zvýšení hladiny triglyceridů.

Bingo.

Roztáčení spirály

Můžete se zeptat, jak je možné, že takovou souvislost nehledá (a nenajde) lékař, který vyšetřuje krev? Proč se neptá, co mohlo způsobit tak vysokou hladinu krevních lipidů, když ostatní hodnoty krevního obrazu mají vzorové hodnoty?

Většina lékařů se nezeptá a nehledá, v typickém scénáři lékař začne léčit: na vysokou hladinu cholesterolu nasadí léky, většinou z léčebné skupiny tzv. statinů. To jsou jedny z nejvíce kontroverzních léků s obrovským množstvím potenciálních škodlivých účinků: zvýšení rizika cukrovky, problémy se spánkem, plicní onemocnění, zvýšené riziko vzniku rakoviny, vznik šedého zákalu, poruchy imunity, kožní problémy, snížení hodnot testosteronu, imunitní problémy, svalové problémy a řada dalších.

Vedlejší účinky léků se většinou neprojeví hned. Dochází k pomalé, postupné toxikaci a narušování přirozených tělesných procesů. Časem se vyskytnou další symptomy, s těmi navštívíte lékaře, který se opět neptá a léčí. A spirála se roztáčí dále.

Příběh druhý: na konci spirály

Také druhý příběh pochází od mého klienta. Obrátil se na mě pán jménem svého tatínka s dotazem, zda může tatínek absolvovat detoxikační kúru, když užívá velké množství léků. Požádal jsem o seznam, celkem se jednalo o 14 (!!!) léků.

Věnoval jsem asi dvě hodiny času vyhledání vedlejších účinků. Bral jsem jen ty časté (vyskytují se až u 1 z 10 pacientů) a méně časté (1 ze 100). Seznam dopadl takto (nemusíte ho číst detailně, jen si udělejte představu):

Časté

 • alergické reakce
 • bolest břicha, nevolnost (pocit na zvracení)
 • bolest hlavy
 • nitrátové bolesti hlavy
 • bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad
 • bolesti břicha
 • citlivost prsů, bolest prsů a zvětšení prsů
 • dušnost
 • dýchací obtíže: kašel, dušnost, někdy horečka
 • kožní reakce po ozáření sluncem nebo zřídka šedé zbarvení kůže
 • menstruační poruchy
 • trávicí obtíže (nevolnost, zvracení, nechutenství) a velmi výjimečně bolest ve varlatech
 • může také působit na zrak, zřídka se vyskytne zamlžené vidění s barevnými kruhy kolem předmětů a výjimečně snížená zraková ostrost
 • vzestup hladin jaterních enzymů, případně zřídka zánět jater provázený zežloutnutím kůže.
 • neobvyklé svědění a brnění
 • nepravidelný srdeční rytmus
 • nerovnováha tekutin a elektrolytů - je nutné pravidelné sledování hladin sérových elektrolytů (především draslíku, sodíku a vápníku).
 • nervové nežádoucí účinky jsou řídké, obvykle se projevují bolestmi dolních končetin. Jen výjimečně se může vyskytnout třes, noční můry, potíže s chůzí a benigní intrakraniální hypertenze (chorobně zvýšený nitrolební tlak projevující se bolestí hlavy).
 • nevolnost
 • nevolnost, zácpa, plynatost, trávicí obtíže, průjem
 • onemocnění štítné žlázy: buď její snížená funkce (projevuje se přibýváním na váze a zvýšenou únavností) nebo naopak zvýšená funkce (projevuje se ztrátou na váze, průjmem)
 • oteklé ruce nebo nohy
 • palpitace (bušení srdce vnímané pacientem), návaly horka
 • pocit na zvracení
 • poruchy potence (při vysokých dávkách)
 • poruchy trávení nebo pálení žáhy
 • poruchy vidění, dvojité vidění;
 • průjem
 • Přechodné zvýšení hladiny kreatininu.
 • Přechodné zvýšení hladiny močoviny, což může u predisponovaných pacientů vyvolat záchvat dny
 • Při dlouhodobé léčbě může zvláště u starších lidí docházet ke zvýšené tvorbě moče a tím ke zvýšenému vylučování elektrolytů. Následkem mohou být oběhové poruchy, které se projevují bolestmi hlavy, závratěmi a poruchami zraku.
 • Při léčbě furosemidem se mohou objevit nebo zhoršit příznaky z obstrukce močových cest -např. při zbytnělé prostatě nebo při zúžení močové trubice.
 • Při nedostatečném přívodu kuchyňské soli dochází ke snížení hladiny sodíku (hyponatremie), které se projevuje snížením tlaku při přechodu ze sedu či lehu do stoje (ortostatická hypotenze), křečemi v lýtkách, nechutenstvím, závratěmi, poruchami spánku, zvracením a zmateností.
 • Při zvýšených ztrátách vápníku (hypokalcemie) se mohou objevovat křeče (tetanie).
 • sexuální poruchy - snížení libida a poruchy erekce
 • sucho v ústech
 • svalové křeče
 • třes
 • únava, slabost
 • V důsledku velkých ztrát draslíku (hypokalemie) nebo hořčíku (hypomagnesemie) mohou vznikat poruchy srdečního rytmu (arytmie).
 • vlivem přípravku na srdeční rytmus může dojít k jeho nadměrnému zpomalení nebo naopak ke znovuobjevení rychlého rytmu.
 • výsledky jaterních testů signalizující zhoršenou funkci jater.
 • zácpa
 • zánět nosních cest, bolest hrdla, krvácení z nosu,
 • závrať
 • Zhoršení stávajícího diabetu (cukrovky), nebo objevení se prvních příznaků u latentního diabetů
 • změny funkce střev, průjem, zácpa, poruchy trávení;
 • zrychlení srdečního tepu.
 • zvětšení prsních žláz u mužů
 • zvracení
 • zvýšení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi), zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy v krvi,
 • zvýšení hladiny draslíku v krvi (u diabetiků, u starších osob)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méně časté

 • alergické reakce - vyrážka, vaskulitida (zánět cév), fotosenzitivita
 • anorexie (ztráta chuti k jídlu), nárůst tělesné hmotnosti, snížení hladiny cukru v krvi (pokud máte cukrovku, pokračujte v pečlivém sledování hladin cukru v krvi)
 • bolení břicha a nepříjemné pocity v břiše
 • bolest hlavy
 • bolest kloubů nebo svalů, bolesti v zádech;
 • bolest krku, svalová únava,
 • bolest, celkový pocit nepohody;
 • bolesti na hrudi
 • bolesti nohou podobné křečím, které se objevují při chůzi
 • bolesti v zádech
 • chvění, změny ve vnímání chuti, mdloby;
 • deprese
 • dušnost jako při astmatu způsobená náhlými křečemi svalů kolem dýchacích cest (bronchospasmus)
 • hepatitida (zánět jater),
 • hypertenze (vysoký krevní tlak)
 • impotence
 • kašel
 • kožní vyrážka, svědění
 • krátký dech (dušnost)
 • kýchání/rýma způsobená zánětem nosní sliznice (rinitida);
 • mdloba (synkopa)
 • nadýmání a plynatost (větry)
 • neobvyklé vidění
 • nepravidelný srdeční rytmus (palpitace);
 • nepravidelný srdeční tep (fibrilace síní)
 • neschopnost dosáhnou erekce, diskomfort nebo zvětšení prsou u mužů;
 • nespavost (insomnie)
 • nevolnost
 • nízký krevní tlak
 • noční můry, nespavost,
 • ospalost
 • plynatost
 • pocit slabosti, vyčerpání nebo celkově špatného zdraví
 • pocity brnění, mravenčení (parestézie), necitlivosti
 • pocity závratě (vertigo)
 • podráždění v oblasti úst a hrdla;
 • pokles hladiny draslíku v krvi
 • pokles krevního tlaku a/nebo ortostatická hypotenze, společně s reflektorickým zvýšením tepové frekvence, doprovázené závratí a pocitem slabosti
 • poruchy erekce (neschopnost dosáhnout a udržet erekci)
 • poruchy krevního obrazu - leukopenie (snížení počtu bílých krvinek), agranulocytóza (chybění určitého typu bílých krvinek), anemie (snížení počtu červených krvinek), trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček)
 • poruchy při močení, zvýšená potřeba nočního močení, častější močení;
 • poruchy spánku
 • poruchy srdečního rytmu
 • prudký pokles krevního tlaku po postavení
 • průjem
 • přítomnost bílých krvinek v moči.
 • rychlá srdeční činnost (tachykardie)
 • rychlejší tep srdce (tachykardie)
 • slabost
 • snížení krevního tlaku;
 • stahy svalů (spasmy)
 • sucho v ústech, zvracení (pocit nevolnosti);
 • svalové křeče
 • svědění
 • točení hlavy
 • únava, pocit nemoci, slabost, bolest na hrudi, otoky zejména kotníku, horečka,
 • úzkost
 • vnímání srdeční činnosti (palpitace)
 • vyrážka a svědění, kopřivka, ztráta vlasů,
 • zácpa
 • zastřené vidění
 • závrať, pocit necitlivosti nebo mravenčení v prstech na rukou a nohou, snížená citlivost na bolest nebo dotyk, poruchy chuti, ztráta paměti,
 • zažívací obtíže (dyspepsie), plynatost žaludku nebo střev, zvracení
 • zmatenost
 • změny nálad, úzkost, deprese, nespavost;
 • znecitlivění nebo mravenčení v končetinách, ztráta citlivosti na bolest;
 • zpomalení srdeční činnosti nebo srdeční poruchy
 • ztráta vlasů, zvýšené pocení, svědění kůže, červené skvrny na kůži, změna zabarvení kůže;
 • zvonění v uších a/nebo v hlavě,
 • zvracení, říhání, bolest horní i dolní části břicha, pankreatitida (zánět slinivky vyvolávající bolesti žaludku),
 • zvýšení či snížení tělesné hmotnosti.
 • zvýšení hladiny jaterních enzymů zjištěné krevními testy
 • zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi
 • žaludeční nebo střevní plynatost
 • žaludeční vřed

"Pěkné" čtení, že?

Lékaři uvedeného pána byli přesvědčeni, že dělají vše proto, aby pán přežil. Svým způsobem je to pravda, otázkou je ovšem "cena" za toto přežití, a to nejen ta finanční. Jeho organismus se stal křehkou skořápkou, zcela závislou na doživotním užívání léků. Ty postupně vyvolávají další symptomy, na které se nasadí další léky. Zároveň některá farmaceutika znemožňují užívání životně důležitých látek (například prostřednictvím zeleniny), což vyústí v další zdravotní poruchy.

A finanční efekt? Myslím že výrobci léků si mnou ruce. Velkou část nákladů zaplatí třistamiliardový zdravotnický rozpočet. Pacient neplatí nic nebo minimum a dokonce i služba lékaře vypadá, jako by byla zdarma. Pán neumírá a je závislý na doživotním užívání léků. Co více si může farmaceutická korporace přát?

Nenechte se vtáhnout

Nenechte se vtáhnout do takové hry. Léky mají své opodstatnění tehdy, když jde o záchranu života. Jde-li o vědomý proces, lze je tolerovat také v případě, kdy jiné cesty selhaly (např. v naprostém závěru života).

Za normálních okolností se snažte lékům vyhnout a pokud je jejich užívání nezbytné, mělo by vždy být dočasné a proces léčení by měl vést k jejich vysazení a následné nápravě škodlivých účinků, které v těle napáchaly.

Věnujte se prevenci a vyhýbejte se faktorům, které vedou ke vzniku chronických a degenerativních onemocnění. Žijte zdravě, stravujte se zdravě, myslete zdravě. Čtěte mé e-knihy, které poskytuji zdarma, čtěte mé emaily s řadou tipů a doporučení. Budujte a posilujte imunitu. Pravidelně detoxikujte své tělo, protože eliminovat všechny škodlivé vlivy je velmi obtížné. Vyživujte tělesné buňky, odvděčí se vám lepším fungováním. Budujte životní pohodu a eliminujte stresory.

Přeji vám pevné zdraví a radostné dny!

Tomáš

Tomáš Brouček
Email: tomas.broucek@dobreoci.cz
Tel.: (+420) 775 259 574

Jste na mých stránkách poprvé? Líbil se vám článek?

Zadejte svůj email a dostávejte zajímavé informace, návody, rady a tipy z oblasti detoxikace, přírodního léčení a zdravého životního stylu, které Vám můžou být užitečné.

Pokud se vám článek líbil, pošlete ho svým známým, kamarádům a přátelům!

Odběr informací můžete kdykoliv jednoduše zrušit, emailové kontakty nikomu nepředávám.


Prohlášení: Informace obsažené v tomto článku jsou poskytovány s cílem šíření osvěty o zdravém životním stylu a podpory zdraví obyvatelstva. Autor není lékař ani jiný zdravotní pracovník. Informace v článku nemají za cíl nahradit doporučení Vašeho lékaře, nejsou určeny k diagnóze ani léčení zdravotních problémů a nemocí ve smyslu zákona. Máte-li zdravotní problémy, kontaktujte odborný zdravotní personál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prohlášení: Informace obsažené na těchto stránkách jsou poskytovány s cílem šíření osvěty o zdravém životním stylu. Autor není lékař ani jiný zdravotní pracovník. Informace
nemají za cíl nahradit doporučení Vašeho lékaře, nejsou určeny k diagnóze ani léčení zdravotních problémů a nemocí ve smyslu zákona.
Máte-li zdravotní problémy, kontaktujte odborný zdravotní personál.

Údaje o společnosti: Tomáš Brouček, Chalabalova 1596/37, 155 00 Praha 5, IČ 76403122, DIČ CZ6803150816

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

x

Co jsou Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil.

K čemu jsou Cookies dobré

Princip cookies umožňuje odlišit jednotlivé uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje. Např. právě díky cookie ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit přihlašovací jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy). Cookies tedy usnadňují personalizaci. Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, čas a zdroj návštěvy a další informace. Tyto údaje na dalších stránkách načítají a doplňují a mohou tak sledovat chování uživatele na stránkách. Cookies jsou tedy kritickou podmínkou pro funkční webovou analytiku, tedy aby provozovatel webu věděl, jak se chovají jeho návštěvníci a mohl jim na základě toho nabídnout lepší a personalizované služby. Cookies se také používají k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu, do administrace, na sociální síti apod.). Zde mluvíme o tzv. autentizační cookie. Bez ní by server nevěděl, že už přihlášení a ověření uživatele proběhlo a vyžadoval je při návštěvě každé další stránky.

Něco za něco

Cookies tedy přinášejí pro uživatele určité výhody, oproti tomu však stojí fakt, že se do určité míry ztrácí anonymita. Moderní prohlížeče umožňují ukládání cookies vypnout, uživatel tím však přijde o výše zmíněné výhody. Cookies je také možné v prohlížeči smazat. Tuto možnost naleznete v nastavení prohlížeče. K čemu používám Cookies na webech Dobreoci.cz a Detoxy.cz Na svých webových stránkách používám cookies pro následující funkce:

 • webová analytika (AdWords, Sklik, Google Analytics) abych věděl, kolik návštěvníku přišlo na mé stránky, o co se zajímali, jaké podstránky navštívili a podobně
 • uložení informací, které umožní neobtěžovat například opakovaně zobrazovanými vyskakovacími okny
 • ukládání informací v rámci nákupního procesu