Košík

Název Typ Cena Počet Cena celkem
 
Celkem 0.00

Zavřít

Mikrobiom: revoluce, která přepíše dějiny?

Po mnoho let byly - a v medicíně stále jsou - považovány za nepřátele, škůdce a původce mnoha onemocnění. Jenže nové poznatky zcela přepisují náš pohled na to, jakou roli hrají mikroorganismy (bakterie, aj.) v celkovém nahlížení na člověka, lidské tělo, život na této planetě, fungování genetiky, nemoci i zdraví.

Je na čase přepsat dogmata a žebříčky hodnot. Vědecké poznatky v této oblasti jsou sice ještě v samém počátku, ale jedno je zřejmé již teď: řada postulátů, se kterými pracuje klasická medicína, neplatí. Resp. je možné jít ještě dál: řada používaných postupů je škodlivá pro člověka, lidské zdraví, vývoj lidského genomu a celé lidské rasy.

1 000 000 000 000 000 000

Naše tělo je tvořeno buňkami a jejich počet se odhaduje ca na stovky miliard (různé zdroje se v odhadech rozcházejí). S tím je asi každý z nás ztotožněn.

Překvapivější zprávou pro vás možná bude, že naše tělo je obýváno mikroorganismy (bakterie, viry, atd.), kterých je však asi 100x více, než samotných buněk! Dostáváme se tedy k řádu jednoho triliónu, tedy jednička a 18 nul. Vědci se snaží tyto bakterie kategorizovat, tedy začlenit do určitých logických celků. Dnes se odhaduje, že bakteriálních kmenů v našem těle je více než 1000. Nicméně poznání je stále na samém počátku a budoucnost může ukázat, že je vše jinak.

Skladba tohoto bakteriálního prostředí se nazývá mikrobiom a je jedinečná pro každého z nás. Na světe žije kolem 7 miliard lidí a tak jako má každý z nás jedinečný "otisk palce", máme i jedinečné složení bakteriálního prostředí v těle.

A protože mikrobiom plní řadu životně důležitých funkcí, je také zřejmé, že fungování každého jednotlivce je unikátní záležitost.

Oni v nás - nebo my v nich?

Při pohledu na výše uvedená čísla je na místě otázka, kdo koho vlastně obývá:-).

Podstatnější je ale jiná věc: existuje zde symbióza, soužití mezi naším tělem a mikroskopickými organismy, které nás obývají.

Symbióza znamená, že jsou si různé organismy navzájem prospěšné.

A přesně to platí i o soužití s "našimi" bakteriemi. Poskytujeme jim vhodné prostředí k tomu, aby mohly žít. Naopak bakterie a další mikroorganismy pro nás zajišťují řadu životně důležitých funkcí:

 • podílejí se na trávení a zpracování potravy
 • chrání nás před patogeny
 • vytvářejí některé životně důležité vitamíny a minerály
 • ovlivňují naší psychiku
 • rozšiřují naší vlastní genetiku

Toto soužití se formovalo po milióny let. Bez těchto "našich" bakterií bychom nebyli schopní přežít. Publikované výzkumy jasně ukazují, že mikrobiom je jednou z nejdůležitějších součástí lidské fyziologie. Odhaduje se, že asi třetina metabolitů (produkty látkové přeměny) je vytvářena mikrobiomem, tedy mikroorganismy uvnitř nás, a nikoliv našimi vlastními buňkami.

Změny v mikrobiomu můžou vyvolat změny naší buněčné aktivity a tedy chování celého našeho těla. To může přispět ke vzniku nemocí a ovlivnit jejich vývoj.

Pokud chceme, aby symbióza mezi námi a mikroorganismy uvnitř nás byla oboustranně prospěšná, je naším úkolem vytvářet našim "obyvatelům" pro ně přirozené prostředí, které jim umožňuje plnit jejich úkoly, formované v průběhu milionů let.

Osídlování

Naše jedinečné bakteriální prostředí se začíná vytvářet velice záhy. I zde se názory a poznatky vyvíjí a dříve zastávaný názor "sterilní dělohy" je již překonaný.

První kontakt s bakteriemi a počátek jejich "osídlení" v našem těle začíná již v průběhu těhotenství prostřednictvím těla matky. Stav vnitřního prostředí těla matky je tedy mimořádně důležitý a ovlivňuje budoucí zdravotní stav i genetiku dítěte.

Specifickou roli hrají střeva: výzkumy například ukazují, že pokud se ve střevech matek vyskytují záněty, je vyšší pravděpodobnost předčasného porodu či jiných komplikací.

To však zdaleka není vše.

První "velké" osídlení bakteriemi nastává při samotném porodu, a obrovský vliv má způsob, jakým přicházíme na svět. Je samozřejmě obrovský rozdíl, když se dítě setká s přirozeným bakterálním prostředím při vaginálním porodu, oproti "sterilnímu" prostředí a cizím bakteriím při porodu císařským řezem.

Přirozený porod je nenahraditelný z mnoha hledisek a jedním z nich je právě počátek "velkého" osídlení našeho těla bakteriemi, které celoživotně ovlivňují náš zdravotní stav i naší genetiku.

Třetí "etapou" osidlování lidského těla bakteriemi a mikroorganismy je kojení. Prostřednictvím mateřského mléka získává miminko mnoho důležitých látek, včetně "osídlujících" mikroorganismů.

Podobně jako přirozený porod je tedy i kojení mimořádně důležité pro tvorbu zdravého prostředí v těle dítěte a osídlení bakteriemi, které budou plnit nepostradatelné funkce.

Příroda vytvořila nesmírně důmyslné mechanismy a je dobré je respektovat. To platí nejen o mechanismech početí, porodu a o důležitosti kojení. Stav vnitřního prostředí těla matky, dlouhodobě vytvářený a ovlivňovaný zejména stravou a životním stylem, je jedním z nejdůležitějších faktorů pro zdravý vývoj Vašeho dítěte.

Restart genetiky?

Lidský genom, tedy genetická informace zapsaná v naší DNA, obsahuje asi 23 tisíc genů. To však není dostatečný počet kombinací pro všechny možnosti a stavy, které lidské tělo může "nabývat".

Velký posun v této oblasti znamenala epigenetika, která jako první poukázala na nesprávnost tzv. "centrálního dogmatu" o neměnnosti genetické informace. Epigenetika prokázala, že tzv. "exprese genů" není dána pouze naší DNA, ale i řadou chemických struktur, které tuto DNA obklopují a "navazují" se na ní. Expresi genů (tj. například to, zda vznikne či nevznikne nějaká nemoc nebo jiný stav vašeho organismu) je možné do značné míry ovlivnit a nejen to - gen, který se již "aktivoval", je možné opět ovlivnit a "vypnout".

Objev mikrobiomu však vnáší do této oblasti další poznání, zcela revoluční. Pokud naše vlastní DNA je schopná nést ca 23 tisíc genů, pak mikroorganismy uvnitř nás obsahují až 360-ti násobně vyšší množství genetických informací.

Jinými slovy, většina genů není dána naší vlastní buněčnou DNA, ale geny našeho mikrobiomu, kterých je mnohonásobně více.

Stanovisko lékaře o genetické podmíněnosti určitého onemocnění tak může nabývat mnoha významů. V naprosté většině případů to rozhodně neznamená, že se musíte poddat svému osudu a pasivně očekávat události budoucí. Je mnohem větší pravděpodobnost, že exprese genu byla vyvolána vnějšími okolnostmi, nebo ovlivněna deformací vnitřního prostředí Vašeho těla a následnou modifikací mikrobiomu a porušením vnitřní rovnováhy.

Nastolit zpět rovnováhu je ve Vašich rukách.

Imunita

Dalším poznatkem je to, že imunitní systém je z velké části závislý právě na rovnováze vnitřního prostředí těla a na aktuálním mikrobiomu.

Příkladem je například osídlení těla bakterií E.coli, ke kterému u většiny lidí dochází v průběhu prvních týdnů života. Jinými slovy, E.coli obývá většinu z nás a nepůsobí žádné problémy až do té chvíle, kdy je ve vnitřním prostředí porušena rovnováha.

Nejvíce mikroorganismů žije ve střevech. Střeva jsou také místem, kde se vaše tělo poprvé setkává s většinou patogenů. Ve střevech se imunitní systém učí rozpoznávat škodlivé mikroorganismy od těch neškodných či dokonce prospěšných.

Pokud je tento mechanismus narušen, vznikají tzv. autoimunitní onemocnění. Dojde ke "zmatení" imunitního systému, který pak není schopen odlišit škodlivé mikroorganismy od těch prospěšných, nebo dokonce od vlastních buněk těla. Klasická léčba autoimunitních onemocnění většinou nemá dostatečnou úspěšnost, protože je špatně cílena. Hlavním a nejdůležitějším úkolem by totiž mělo být obnovení rovnováhy a přirozeného a zdravého mikrobiomu tak, aby se organismus sám byl schopen s patogeny vypořádat a opět správně rozlišovat "dobré od škodlivého".

Antibiotika

Nejrozšířenějším druhem mikroorganismů jsou bakterie. Ty jsou v klasické medicíně považovány za nepřátele a původce nemocí a proto byly a jsou hledány prostředky, jak je ničit. A tak vznikla antibiotika - z definice se jedná o prostředek, který usmrcuje mikroorganismy nebo modifikuje jejich přirozený vývoj (např. brání jejich růstu).

Nové výzkumy však potvrzují to, co je ředu let již beztak zřejmé: ničení mikroorganismů (bakterií) pomocí antibiotik je slepá cesta a v dlouhodobém horizontu přináší více škody než užitku.

Proč se antibiotika stávají neúčinná? Jde o zásah do mikroflóry uvnitř našeho těla, sestávající z miliard buněk. Je to inteligentní soustava a je naivní se domnívat, že o této inteligenci něco víme.

Ničení bakterií vyvolává další reakce. Antibiotika zasahují do vlastní inteligence těla, imunitního systému, do prostředí, které se vytvářelo po mnoho let našeho života a jehož mechanismy se vyvíjely v průběhu miliónů let vývoje lidského těla.

Alan Watts byl filozof, spisovatel a řečník, jeden z prvních velkých popularizátorů východních filozofií v západním světě. Před padesáti lety o antibiotikách napsal:

"Každý zásah do přírodních mechanismů vyvolává nepředvídatelné změny. Lidský organismus po podání antibiotik již není ten samý organismus jako před tím, protože chování mikroorganismů v těle bylo antibiotiky zásadním způsobem změněno. Čím více takovýchto zásahů, tím více je potřeba analyzovat rostoucí množství informací o dopadech, které tyto zásahy působí v nekonečném množství dokonale propojených detailů. Jenže i tyto informace jsou tak rozsáhlé a komplexní, že žádný člověk není schopen je přečíst - natož pak absorbovat a pochopit."

Ničit, ničit, ničit?

Ničení a modifikace vnitřního prostředí těla je bohužel společné i dalším postupům, se kterými se běžně setkáváme:

 • očkování - jde o významné ovlivnění přirozených obranných mechanismů lidského těla. Plošný přístup, očkování proti neexistujícím nemocem, toxické účinky vakcín jsou zásahem do mikrobiomu a platí pro ně to samé, co jsem uvedl v části o antibiotikách.
 • chemoterapie, radioterapie - postupy, jejichž cílem je jednoznačně ničit, zasahovat do imunitního systému, dovést tělo k ještě větší nerovnováze. Výsledkem je poškozená DNA, kolaps imunitního systému, zničená mikroflora.
 • RTG záření - ano, i RTG záření mění prostředí va Vašem těle. Dnes se využívá "jako na běžícím pásu" s odkazem na to, že dávky záření jsou u moderních přístrojů minimální. A tak není výjimkou, že vám během jedné návštěvy u zubaře pořídí i několik snímků. Nejsem samozřejmě proti využití RTG v odůvodněných případech, např. při zlomeninách apod. Nesmí se však nadužívat, spolu s ostatními faktory má kumulativní účinek.

Ráj bakterií

Pokud byste zvážili všechny bakterie, obývající vaše střeva, byla by jejich váha kolem 1,5 kilogramu.

Nejvíce bakterií žije opravdu ve střevech. Řadu metabolických procesů nezajišťuje naše tělo, ani naše buňky, ale bakterie které obývají tenké a tlusté střevo, jako například:

 • rozklad složitých cukrů
 • zpracování aminokyselin
 • vytváření některých vitamínů (např. vitamín K, B12, podle některých teorií jsou za určitých okolností schopné i syntézy vitamínu C, ...)
 • boj s patogeny

Bakterie a jejich působení jsou nedílnou součástí imunitního systému, přičemž střeva se na celkové imunitě podílí asi z 50%!

Mějte je rádi!

Nové poznatky ukazují, jak důležité jsou mikroorganismy pro naše zdraví a budoucí vývoj i jakou roli mají při formování stavů organismu, které nazýváme nemocemi.

Mějme je tedy rádi a vytvářejme jim podmínky k životu i k plnění všech funkcí, které umožní naše přežití.

Co to konkrétně znamená?

Jezte "přirozené potraviny"

To jsou takové, které pochází z přírody, nejsou modifikované, upravované, pozměňované, není do nich nic přidáváno ani ubíráno. Jezte to, co vytvořila příroda.

Starejte se o svá střeva!!!

Je to jednoznačně nejdůležitější lidský orgán a jeho činnost daleko přesahuje konvenční pohled "trávení a vylučování". Střeva jsou základem imunity. Střeva mají vlastní nervový systém. Střeva souvisí s intuicí. Zdravá střeva jsou podmínkou nutnou pro správné fungování dalších tělesných orgánů a pro celkové tělesné zdraví. Ze své zkušenosti můžu například potvrdit, že zlepšení funkce střev přímo ovlivňuje Vaše oči a zrak, jako jeden příklad z mnoha.

Neničte přirozené prostředí v těle

Zvažujte každý krok, který zasahuje do přirozeného prostředí vašeho mikrobiomu. Pamatujte, že i "malé dávky se sčítají" a změny v těle probíhají postupně. Namísto ničení se zaměřte na obnovení rovnováhy a podporu vlastních mechanismů těla. Veřte své intuici, inspirujte se přírodou.

Mějte ke svému tělu respekt a úctu, je mnohem dokonalejší, než znalosti všech vědců tohoto světa.

Přeji Vám pevné zdraví!

Tomáš Brouček
Email: tomas.broucek@detoxy.cz
Tel.: (+420) 775 259 574

Prohlášení: Tento text je vyjádřením osobních postojů a názorů autora coby fyzické osoby - občana.

Jste na mých stránkách poprvé?

Zadejte svůj email a dostávejte zajímavé informace, návody, rady a tipy z oblasti detoxikace, přírodního léčení a zdravého životního stylu, které Vám můžou být užitečné.

Z newsletteru se vždy můžete jednoduše odhlásit, emailové kontakty nikomu nepředávám. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 Kompletní detoxikace střev

                   
  Detoxikace jater a žlučníkuProhlášení: Informace obsažené na těchto stránkách jsou poskytovány s cílem šíření osvěty o zdravém životním stylu. Autor není lékař ani jiný zdravotní pracovník. Informace
nemají za cíl nahradit doporučení Vašeho lékaře, nejsou určeny k diagnóze ani léčení zdravotních problémů a nemocí ve smyslu zákona.
Máte-li zdravotní problémy, kontaktujte odborný zdravotní personál.

Údaje o společnosti: Mgr. Tomáš Brouček, Milčice 13, 387 16 Kraselov, IČ 76403122, DIČ CZ6803150816

Obchodní podmínky | Ochrana osobních údajů

x

Co jsou Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil.

K čemu jsou Cookies dobré

Princip cookies umožňuje odlišit jednotlivé uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje. Např. právě díky cookie ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit přihlašovací jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy). Cookies tedy usnadňují personalizaci. Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, čas a zdroj návštěvy a další informace. Tyto údaje na dalších stránkách načítají a doplňují a mohou tak sledovat chování uživatele na stránkách. Cookies jsou tedy kritickou podmínkou pro funkční webovou analytiku, tedy aby provozovatel webu věděl, jak se chovají jeho návštěvníci a mohl jim na základě toho nabídnout lepší a personalizované služby. Cookies se také používají k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu, do administrace, na sociální síti apod.). Zde mluvíme o tzv. autentizační cookie. Bez ní by server nevěděl, že už přihlášení a ověření uživatele proběhlo a vyžadoval je při návštěvě každé další stránky.

Něco za něco

Cookies tedy přinášejí pro uživatele určité výhody, oproti tomu však stojí fakt, že se do určité míry ztrácí anonymita. Moderní prohlížeče umožňují ukládání cookies vypnout, uživatel tím však přijde o výše zmíněné výhody. Cookies je také možné v prohlížeči smazat. Tuto možnost naleznete v nastavení prohlížeče. K čemu používám Cookies na webech Dobreoci.cz a Detoxy.cz Na svých webových stránkách používám cookies pro následující funkce:

 • webová analytika (AdWords, Sklik, Google Analytics) abych věděl, kolik návštěvníku přišlo na mé stránky, o co se zajímali, jaké podstránky navštívili a podobně
 • uložení informací, které umožní neobtěžovat například opakovaně zobrazovanými vyskakovacími okny
 • ukládání informací v rámci nákupního procesu